Advertisements

ห้องอัดวันแรก

อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552

หลังจากไม่ได้เข้าห้องอัดมานานพอสมควร เราสามคน รวมตัวกันเข้าห้องอัดอีกครั้งหลังจากทำการเตรียมงานมาพอสมควรสำหรับการบันทึกเสียงวันแรก  โดยมีตารางการบันทึกเสียงทั้งหมด 2 เพลงโดยทั้งคู่ยังเป็นเพลงไม่มีชื่อ  และยังไม่ได้มีแผนจะตั้งชื่อเร็วๆนี้

เริ่มต้นจากการอัดกลองทั้งสองเพลงก่อน ก่อนจะทำการบันทึกส่วนของ Acoustic Guitar ของเพลงแรกจนหมด เวลาวันนี้ก็หมดซะแล้ว

Axis studio รอบนี้เปลี่ยนไปจากการทำงานในครั้งก่อนไปเยอะมาก ห้อง control room ที่เราเคยใช้กับส่วนของห้องบันทึกเสียงตอนนี้สลับพื้นที่กันแล้วเรียบร้อย ก็คิดๆอยู่ในใจนะว่าไม่น่าเบื่อดี   วันนี้มีน้องเหน่ง Fairy tales มานั่งเฉยๆไม่ก่อประโยชน์ในห้องอัดด้วยอีกหนึ่งคนเป็นเพื่อนเรา ซึ่งไม่ได้ก่อประโยชน์เหมือนกัน ทั้งๆที่เป็นสมาชิกวง 

ห่ะๆ  ห่ะๆ ห่ะๆ

 

งานยังอีกไกล ไม่ใกล้เสร็จสักนิด